Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

  1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Obudynku.pl.

  1.2. Administratorem serwisu jest serwis Obudynku.pl z siedzibą w Polsce.

 2. Warunki korzystania z serwisu

  2.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z prawem, przepisami niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci.

  2.2. Zakazane jest publikowanie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, naruszającym prawa osób trzecich oraz propagujących nienawiść, przemoc czy działalność nielegalną.

 3. Dodawanie opinii

  3.1. Użytkownik ma możliwość dodawania opinii o budynkach.

  3.2. Opinie są anonimowe, chyba że użytkownik zdecyduje się podać swój adres e-mail.

  3.3. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji, edycji lub usuwania opinii, które naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.

 4. Odpowiedzialność

  4.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby serwis działał poprawnie, jednak nie gwarantuje braku przerw w jego dostępności ani braku błędów.

  4.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

 5. Prawa autorskie

  5.1. Treści publikowane w serwisie, w tym opinie użytkowników, są chronione prawem autorskim i stanowią własność serwisu Obudynku.pl.

  5.2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści z serwisu bez zgody administratora jest zabronione.

 6. Zmiany w regulaminie

  6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Użytkownicy serwisu zostaną o tym poinformowani.

 7. Postanowienia końcowe

  7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  7.2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby administratora.

Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2023.

2023 © Obudynku.pl

Polityka prywatnościRegulamin