Polityka Prywatności

 1. Wprowadzenie

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu Obudynku.pl.

 2. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem danych osobowych jest serwis Obudynku.pl z siedzibą w Polsce.

 3. Zakres przetwarzania danych

  • Użytkownicy serwisu mogą przekazywać swoje opinie o budynkach, podając ewentualnie numer mieszkania oraz adres e-mail.
  • Podanie adresu e-mail jest dobrowolne i służy jedynie celom edycji lub usuwania opinii.
  • Serwis zbiera również adresy IP użytkowników w celach bezpieczeństwa i analizy ruchu.
 4. Cel przetwarzania danych

  Dane przetwarzane są w celu:

  • umożliwienia użytkownikom dodawania opinii,
  • umożliwienia edycji lub usuwania opinii przez użytkowników, którzy podali adres e-mail,
  • analizy ruchu na stronie za pomocą Google Analytics.
 5. Przechowywanie danych

  • Dane są przechowywane na serwerach znajdujących się w Polsce.
  • Dane będą przechowywane przez nieokreślony czas, chyba że użytkownik zdecyduje się usunąć swoją opinię.
 6. Prawa użytkownika

  Użytkownik ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • poprawiania swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Bezpieczeństwo danych

  • Administrator zobowiązuje się do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Dane są chronione przed dostępem osób trzecich za pomocą technologii HTTPS oraz odpowiednich zabezpieczeń serwera i bazy danych.
 8. Cookies i narzędzia analityczne

  • Serwis korzysta z Google Analytics do analizy ruchu na stronie.
  • Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
 9. Zmiany w Polityce Prywatności

  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownicy serwisu zostaną o tym poinformowani.

 10. Kontakt

 11. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: [[email protected]].

 12. Postanowienia końcowe
  • Korzystając z serwisu, użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2023.

2023 © Obudynku.pl

Polityka prywatnościRegulamin